Máy chà sàn đơn HiClean HC 154 (Sao chép)

5,000,000 4,000,000