Máy chà sàn công nghiệp CLEPRO (Sao chép)

6,000,000 5,500,000