Máy chà sàn công nghiệp CLEPRO (Sao chép)

5,000,000